لیست پروژه ها و سوابق اجرایی

پروژه های اخیر (از شهریور ماه سال 98 تا کنون)

شرکت داروسازی توفیق دارو

تأمین بخشی از اقلام اتاق تمیز واحد تولید آنتی کنسر

شرکت سپند تجهیز کیهان

طراحی کامل، تأمین مصالح و اجرای اتاق تمیز سایت تولید اسکالپ سرنگ

شرکت داروسازی الحاوی

انجام تست های احراز کیفیت خط تولید مایعات

فناوران سلولی پویا گستر رویانا

پیاده سازی بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق تمیز خط تولید و آزمایشگاه

شرکت توسن دارو

احراز کیفیت مجدد PQ هواسازها و اتاق های تمیز

نگین شهد شهران (آبمیوه مجتبی)

بازرسی کارخانه و ارائه مشاوره جهت اخذ GMP صنایع غذایی و بهبود سیستم کیفی

شرکت شهر دارو

پیاده سازی بالانسینگ اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی

شرکت داروسازی ثامن

طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی پروژه بهسازی سالن فیلینگ و ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه

دانشگاه فردوسی مشهد

تأمین بخشی از مصالح و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه کلاس 10.000 ژنتیک حیوانی

شرکت سامان داروی هشتم

انجام تست احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز

شرکت کیان هلث دارو

بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز

شرکت مهر دارو

 • احراز کیفیت OQ, PQ خط بلیستر و کارتنر BOSCH-1

 • احراز کیفیت OQ, PQ خط بلیستر و کارتنر BOSCH-2
 • شرکت داروسازی ثامن

  تأمین مصالح و اجرای اتاق تمیز واحد مونتاژ

  مرکز رشد بهنود ژن

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواساز و اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی

  شرکت پادرا سرم

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز

  شرکت شیمی دارویی تبریز

  طراحی هواسازها و سیستم هوارسانی خط تولید

  شرکت داروسازی سامی ساز

  پیاده سازی بالانسینگ هواسازهای خط تولید

  شرکت واکسن فناور پارس

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز

  شرکت پردیس عصاره ترشیز

  شرکت پردیس عصاره ترشیز

  طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی اتاق تمیز خط تولید مواد مؤثره داروهای گیاهی

  شرکت ایمن واکسن البرز

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز