لیست پروژه ها و سوابق اجرایی

پروژه های اخیر (از شهریور ماه سال 98 تا کنون)

شرکت داروسازی ریحانه

احراز کیفیت ماشین آلات خط تولید

شرکت آرین یاس دارو

احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز

شرکت داروسازی آوه سینا

احراز کیفیت ایزولاتور خط تولید ضد سرطان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز (پژوهشکده بوعلی)

شرکت داروسازی ثامن

بهسازی اتاق تمیز خط تولید بیوتکنولوژی

شرکت داروسازی ریحانه

بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز خط تولید پروبیوتیک

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش

بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز

شرکت تک ژن زیست

احراز کیفیت هودها و لامینارها

شرکت آرین یاس دارو

احراز کیفیت هودها و لامینارها

شرکت یزد سرنگ

احراز کیفیت هواساز و اتاق های تمیز

شرکت نوش دارو توسن سلامت

احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز

شرکت سپند تجهیز کیهان

طراحی کامل، تأمین مصالح و اجرای اتاق تمیز سایت تولید اسکالپ سرنگ

سالیان بهبود دارو

سالیان بهبود دارو

مشاوره و نظارت بر طراحی و ساخت اتاق تمیز تولید داروهای شیمیایی خوراکی

شرکت داروسازی توفیق دارو

تأمین بخشی از اقلام اتاق تمیز واحد تولید آنتی کنسر

فناوران سلولی پویا گستر رویانا

پیاده سازی بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق تمیز خط تولید و آزمایشگاه

شرکت شهر دارو

پیاده سازی بالانسینگ اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی

شرکت داروسازی الحاوی

انجام تست های احراز کیفیت خط تولید مایعات

شرکت توسن دارو

احراز کیفیت مجدد PQ هواسازها و اتاق های تمیز

شرکت داروسازی ثامن

طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی پروژه بهسازی سالن فیلینگ و ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه

نگین شهد شهران (آبمیوه مجتبی)

بازرسی کارخانه و ارائه مشاوره جهت اخذ GMP صنایع غذایی و بهبود سیستم کیفی

شرکت مهر دارو

 • احراز کیفیت OQ, PQ خط بلیستر و کارتنر BOSCH-1

 • احراز کیفیت OQ, PQ خط بلیستر و کارتنر BOSCH-2
 • دانشگاه فردوسی مشهد

  تأمین بخشی از مصالح و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه کلاس 10.000 ژنتیک حیوانی

  شرکت ایمن واکسن البرز

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز

  شرکت سامان داروی هشتم

  انجام تست احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز

  شرکت کیان هلث دارو

  بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز

  شرکت داروسازی ثامن

  تأمین مصالح و اجرای اتاق تمیز واحد مونتاژ

  مرکز رشد بهنود ژن

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواساز و اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی

  شرکت پادرا سرم

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز

  شرکت شیمی دارویی تبریز

  طراحی هواسازها و سیستم هوارسانی خط تولید

  شرکت داروسازی سامی ساز

  پیاده سازی بالانسینگ هواسازهای خط تولید

  شرکت پردیس عصاره ترشیز

  شرکت پردیس عصاره ترشیز

  طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی اتاق تمیز خط تولید مواد مؤثره داروهای گیاهی

  شرکت واکسن فناور پارس

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز