لیست پروژه ها و سوابق اجرایی

پروژه های اخیر (از شهریور ماه سال 98 تا کنون)

سالیان بهبود دارو

سالیان بهبود دارو

مشاوره و نظارت بر طراحی و ساخت اتاق تمیز تولید داروهای شیمیایی خوراکی

شرکت داروسازی توفیق دارو

تأمین بخشی از اقلام اتاق تمیز واحد تولید آنتی کنسر

شرکت سپند تجهیز کیهان

طراحی کامل، تأمین مصالح و اجرای اتاق تمیز سایت تولید اسکالپ سرنگ

شرکت داروسازی الحاوی

انجام تست های احراز کیفیت خط تولید مایعات

فناوران سلولی پویا گستر رویانا

پیاده سازی بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق تمیز خط تولید و آزمایشگاه

شرکت توسن دارو

احراز کیفیت مجدد PQ هواسازها و اتاق های تمیز

نگین شهد شهران (آبمیوه مجتبی)

بازرسی کارخانه و ارائه مشاوره جهت اخذ GMP صنایع غذایی و بهبود سیستم کیفی

شرکت شهر دارو

پیاده سازی بالانسینگ اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی

شرکت داروسازی ثامن

طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی پروژه بهسازی سالن فیلینگ و ارائه برنامه زمانبندی اجرای پروژه

دانشگاه فردوسی مشهد

تأمین بخشی از مصالح و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه کلاس 10.000 ژنتیک حیوانی

شرکت سامان داروی هشتم

انجام تست احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز

شرکت کیان هلث دارو

بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق های تمیز

شرکت مهر دارو

 • احراز کیفیت OQ, PQ خط بلیستر و کارتنر BOSCH-1

 • احراز کیفیت OQ, PQ خط بلیستر و کارتنر BOSCH-2
 • شرکت داروسازی ثامن

  تأمین مصالح و اجرای اتاق تمیز واحد مونتاژ

  مرکز رشد بهنود ژن

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواساز و اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی

  شرکت پادرا سرم

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز

  شرکت شیمی دارویی تبریز

  طراحی هواسازها و سیستم هوارسانی خط تولید

  شرکت داروسازی سامی ساز

  پیاده سازی بالانسینگ هواسازهای خط تولید

  شرکت واکسن فناور پارس

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز

  شرکت پردیس عصاره ترشیز

  شرکت پردیس عصاره ترشیز

  طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی اتاق تمیز خط تولید مواد مؤثره داروهای گیاهی

  شرکت ایمن واکسن البرز

  بالانسینگ و احراز کیفیت OQ, PQ هواسازها و اتاق های تمیز