طراحی اتاق تمیز

طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی اتاق تمیز بر مبنای cGMP :

شرکت کیفیت پویان، با بهره گیری از توانایی های متخصصین و مشاورین زبده خود همواره تلاش نموده تا به عنوان یکی از توانمندترین شرکت‌ها در زمینه طراحی مفهومی اتاق تمیز جهت تولید انواع دارو و تجهیزات پزشکی باشد.

در مرحله طراحی مفهومی، پس از بازدید از محل پروژه و تشکیل جلسه با نمایندگان و مشاوران کارفرما، طرح اولیه بر مبنای نیازسنجی، شرایط و محدودیت‌های تولید و نیز آخرین استانداردها و دستورالعمل‌های موجود، توسط این شرکت طراحی شده و به تأیید نهاد ناظر (سازمان غذا دارو یا تجهیزات پزشکی) می‌رسد.

پس از اخذ تأییدیه از نهاد ناظر مرحله طراحی پایه و تفصیلی شروع می‌گردد و در این قسمت، مهندسین این شرکت که عضو سازمان نظام مهندسی نیز می‌باشند، بر مبنای آخرین ضوابط و استانداردهای موجود نسبت به طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه اقدام می‌نمایند.

بنابراین خروجی فرآیند طراحی یک پروژه شامل نقشه‌های مفهومی مورد تأیید نهاد ناظر و نقشه‌های تفصیلی و اجرایی مورد تأیید مهندسین سازمان نظام مهندسی، خواهد بود.

1- طراحی اتاق تمیز