شبیه سازی و بهینه سازی

شبیه سازی کامپیوتری و بهینه سازی:

امروزه استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی باعث افزایش سرعت، دقت و کیفیت کارها گردیده است. تیم فنی و مهندسی شرکت کیفیت پویان نیز از این امکان استفاده نموده و به کمک شبیه سازی سیستم‌های هواساز، شبکه کانال کشی هوا و اتاق ‌های تمیز توانسته اند بهینه سازی و عیب یابی سیستم‌ها را به نحو قابل قبولی انجام دهند.

از مزایای برجسته استفاده از شبیه سازی کامپیوتری، کاهش هزینه‌های اصلاح و تعمیر، پیدا کردن شرایط بهینه و یافتن ایرادات و اشکالات احتمالی در طراحی می‌باشد.