پیاده سازی بالانسینگ

انجام محاسبات و پیاده سازی عملیات بالانسینگ:

یکی از مشکلات متعدد شرکت‌های داروسازی و تجهیزات پزشکی در زمینه اتاق‌های تمیز، عدم ایجاد شرایط بالانس در فضای تمیز و یا پایداری بسیار کوتاه این شرایط می‌باشد که با توجه به اهمیت بالای بحث بالانسینگ و نیاز به کنترل آلودگی‌ها و ثبات شرایط تمیزی، گاهی این مسأله به معضلی بزرگ تبدیل می‌گردد.

بالانسینگ در حقیقت ایجاد و ثبات شرایط تمیزی، اختلاف فشار هوا و شرایط محیطی (دما – رطوبت) در اتاق ها می باشد.

شرکت کیفیت پویان، با توجه به صرف زمان و هزینه بر روی مطالعه و تحقیق تخصصی روی این موضوع، توانسته است با بهره گیری از تحلیل جریان هوا در هواساز، کانال‌ها و اتاق‌ها، شبیه سازی‌های کامپیوتری و استفاده از نرم افزارها جهت حل معادلات پیچیده، روش‌های علمی و عملی ایجاد بهترین شرایط بالانس را پیدا نماید.

4 پیاده سازی بالانسینگ