سوابق اجرایی مدیر عامل

سوابق اجرایی مدیر عامل (قبل از تأسیس شرکت):

شرکت سینا فارم عراق

شرکت سینا فارم عراق

طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی خط تولید داروهای دامی

شرکت سبحان دارو

 • احراز کیفیت هودها و لامینارهای توزین و آزمایشگاه میکروبی
 • احراز کیفیت هواسازها و اتاق تمیز خط تولید نیمه جامدات
 • شرکت پارس دارو

 • احراز کیفیت دستگاه پرکن و کارتنر پماد
 • احراز کیفیت دستگاه آسیاب
 • احراز کیفیت دستگاه دابل کن بلندر
 • احراز کیفیت دستگاه بلیستر و کارتنر
 • احراز کیفیت دستگاه میکسر و هموژنایزر پماد
 • احراز کیفیت دستگاه وی بلندر
 • احراز کیفیت دستگاه روکش قرص
 • احراز کیفیت دستگاه پرس قرص
 • بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها
 • عارضه یابی و ارزیابی عملکرد هواسازها
 • شرکت روز دارو

  احراز کیفیت OQ اتاق تمیز و هواساز

  شرکت داروسازی خوارزمی

 • تست احراز کیفیت هود آزمایشگاه میکروبی خط ضد سرطان
 • تست احراز کیفیت سیستم Bag-in Bag-out خط ضد سرطان
 • شرکت داروسازی جالینوس

  بالانسینگ و ارزیابی عملکرد هواسازها

  شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران

 • بالانسینگ و احراز کیفیت اتاق تمیز واحد تحقیقات
 • طراحی و اجرای پروژه اتاق تمیز واحد تحقیقات
 • شرکت داروسازی بیوسان فارمد

  بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق تمیز

  شرکت داروسازی الحاوی

 • تست احراز کیفیت خط مایعات
 • ارزیابی هواسازهای خط جامدات
 • شرکت داروسازی کاسپین تأمین

  احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز و هودهای آزمایشگاهی

  شرکت پویش دارو

 • نقشه برداری دمایی انبار
 • احراز کیفیت PQ دستگاه شستشوی ویال
 • احراز کیفیت PQ دستگاه شستشوی کارتریج
 • احراز کیفیت PQ دستگاه آون خط تزریقی
 • احراز کیفیت دو دستگاه تونل استریل
 • شرکت سجاد دارو

  بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها

  شرکت داروسازی آتی فارمد

 • احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی
 • طراحی و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی
 • شرکت داروسازی آرنیکا سلامت

  نقشه برداری دمایی انبار

  شرکت توسن دارو

  نقشه برداری دمایی انبار

  شرکت شیمی دارویی تبریز

 • احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز
 • طراحی تفصیلی هواساز و سیستم هوارسانی
 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  اجرای اتاق تمیز داروهای بیولوژیک

  شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)

  طراحی و اجرای اتاق تمیز پلت امپرازول

  شرکت نانو ژاو دارو

  احراز کیفیت ایزولاتورها، هواسازها و اتا‌قهای تمیز خط تولید انکولوژی

  شرکت تک ژن زیست

 • طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی خط تولید داروهای انسانی
 • احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز
 • شرکت دارویی ریحان نقش جهان

  اجرای اتاق تمیز خط تولید داروهای انسانی

  شرکت داروسازی سپیداج

  بالانسینگ و احراز کیفیت هواسازها و اتاق تمیز خط پودر

  شرکت نوش دارو (هلسا)

  طراحی و اجرای اتاق تمیز خط تولید داروهای گیاهی

  شرکت فرآورده بافت ایرانیان

  احراز کیفیت اتاق تمیز و هواسازها

  شرکت لوتوس ایرانیان

  شرکت لوتوس ایرانیان

  طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی خط تولید داروهای انسانی

  شرکت یزد سرنگ

 • طراحی و اجرای اتاق تمیز بسته بندی سرنگ
 • احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز
 • شرکت نوآوری زیستی گویا

  احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز

  شرکت کیمیاگر طوس

  طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی خط تولید داروهای انسانی

  شرکت داروسازی طاها

  تست احراز کیفیت اتاق تمیز و ارزیابی عملکرد هواسازها

  شرکت دارویی کیان فرا پارس

  طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی خط تولید داروهای دامی

  شرکت هامر دارو

  طراحی نقشه سیستم تهویه مطبوع و P&ID آن

  شرکت لفاف های چندلایه خزر

  شرکت لفاف های چندلایه خزر

  احراز کیفیت PQ اتاق تمیز و هواساز

  شرکت دارویی خورشید کادوس

  شرکت دارویی خورشید کادوس

  تست احراز کیفیت اتاق تمیز

  شرکت کیمیاگران امروز

  تست احراز کیفیت اتاق تمیز و ارزیابی عملکرد هواسازها

  شرکت رشد دانه گرگان

  طراحی و اجرای اتاق تمیز آزمایشگاه میکروبی

  شرکت یزد مکمل

  شرکت یزد مکمل

  عارضه یابی و ارزیابی عملکرد هواسازها

  شرکت ایده برتر همدان

  شرکت ایده برتر همدان

  احراز کیفیت هواساز و اتاق تمیز

  شرکت گل قطره توس

  طراحی و اجرای اتاق تمیز خط تولید شربت